Financiering en leasing voor particulieren

Klassieke Financiering

Met een Klassieke Financiering(1) weegt de aankoop van uw wagen minder op uw budget: uw betalingen worden gespreid in de tijd. Bovendien kent u onmiddellijk het bedrag van de maandelijkse afbetalingen. 

Auto credit

AutoCredit(2) is een flexibele financieringsformule die u toelaat lagere maandelijkse bedragen te betalen. Bij afloop van dit contract heeft u de keuze uit drie mogelijkheden: word eigenaar van de wagen door in de laatste maand een hoger bedrag te betalen, lever uw wagen terug bij de verdeler in en kies een nieuw model uit of lever uw wagen terug bij de verdeler in zonder verdere verplichtingen. Aan u de keuze! 

Personal Lease

Met een Personal Lease(3) huurt u een wagen op lange termijn en geniet u van alle voordelen die normaal gezien voorbehouden zijn aan zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijven. Bovendien rijdt u altijd met nieuwe voertuigen en geniet u van een reeks diensten uit ons aanbod. 

U weet nog niet welke formule het meest voordelig is voor u? Vind uw ideale formule in een paar klikken!

Mijn ideale formule vinden

Financiële diensten voor bedrijven

Verhuur op Lange Termijn

U wenst het administratief beheer van uw bedrijfswagen te verlichten? Dan is de Verhuur op Lange Termijn de ideale oplossing voor u(4)! 

Financiële Leasing

Met deze leaseformule huurt u een bedrijfswagen waaraan u interessante diensten op maat kan toevoegen. U schrijft de wagen af op de balans in de boekhouding. Bij afloop van het contract kan u deze overkopen tegen een vooraf vastgelegde aankoopoptie van 3% tot 15% van de catalogusprijs(4). 

Financiële Renting

Een leaseformule waarmee u uw kredietcapaciteit behoudt. U brengt het maandelijkse bedrag onder bij de algemene kosten als bedrijfslast(5). Bij afloop van het contract kan u de wagen overkopen tegen een vooraf vastgelegde aankoopoptie van 16 tot 20% van de catalogusprijs(4). 

Klassieke Financiering

Een financieringsformule die de betaling van de aankoopprijs van uw wagen vergemakkelijkt. Met een Klassieke Financiering kunt u uw terugbetalingen immers spreiden in de tijd. U betaalt elke maand een vast bedrag terug dat u onmiddellijk kent(1). 

U weet nog niet welke formule het meest voordelig is voor u? Vind uw ideale formule in een paar klikken!

Mijn ideale formule vinden

(1) Klassieke Financiering = lening op afbetaling met vaste termijnbedragen.  Adverteerder: Volkswagen D'Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715. RPR Brussel, en verbonden agent (FSMA 109705A) van Cardif Assurance Vie (Code 979), rekenning IBAN: BE 97 4829 0680 3149; info@vdfin.be 

(2) AutoCredit = Lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag. Adverteerder: Volkswagen D'Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715. RPR Brussel, en verbonden agent (FSMA 109705A) van Cardif Assurance Vie (Code 979), rekenning IBAN: BE 97 4829 0680 3149; info@vdfin.be

(3) Personal Lease = product afgesloten bij D'Ieteren Lease N.V. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D'Ieteren Finance KBO 0841046715). Maatschappelijke Zetel : Leuvensesteenweg, 679 - 3071 Kortenberg - Belgïe - RPR Leuven, KBO 0402623937. D'Ieteren Lease N.V., (FSMA 20172A) is een niet verbonden agent van P&V Verzekeringen cvba (FSMA 0058) 

(4) Verhuur op Lange Termijn, Financiële Leasing en Financiële Renting zijn producten die afgesloten zijn bij  D'Ieteren Lease N.V. (filiaal en verbonden kredietagent van D'Ieteren Finance KBO 0841046715). Maatschappelijke Zetel : Leuvensesteenweg, 679 - 3071 Kortenberg - Belgïe - RPR Leuven, KBO 0402623937. D'Ieteren Lease N.V., (FSMA 20172A) is een niet verbonden agent van P&V Verzekeringen cvba (FSMA 0058)

(5) Afhankelijk van uw boekhoudkundige en fiscale situatie kan dit variëren (IFRS …). Het boekhoudkundig regime  kan van huurder tot huurder verschillen.